دانلود با لینک مستقیم فایل<تحقیق درباره جنگ شیعه و سنی >

تحقیق درباره جنگ شیعه و سنی ,جنگ شیعه و سنی ,شیعه و سنی تحقیق درباره جنگ شیعه و سنی تحقیق درباره جنگ شیعه و سنی .

این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 6صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید.

لینک دانلود پایین صفحه

" دوره صفویان جدید " در منطقه درگیری و کشمکش های جدیدی را مطرح ساخته و منطقه را با بارسنگین دیگری مواجه کرده است . صفویان که قریب پانصد سال قبل برای شیعه ساختن مردم ایران پرچم خود را علم کردند ، خرافه پرستی در دین اسلام را بزور شمشیر بخورد مردم داده و دروغ و خرافه پرستی را جای واقعیت جای دادند . دیری نپائید که این دیدگاه و ایدئولوژی دولت صفوی بدست روحانیون شیعه افتاده و بدین ترتیب جهان بینی صفویان کم کم از مسیر اصلی خود منحرف گردید .

گرچه سعی گردید تا این انحراف دوره صفوی بسوی خرافه پرستی در تونل زمان با انجام اصلاحات و نوآوریهائی تصحیح گردند ، ولی " حرکت ملایان جدید " در دوره تاریخی اخیر تمامی نقشه های مردم ایران در راه آزادی را نقش بر آب نموده است . سیاست صفویان در راه اشاعه مذهب شیعه ، تلفات و صدمات بسیاری نیز را بهمراه داشت . بعنوان مثال ؛ در این راستا بسیاری مناطق از ایران آندوران جدا شده و مسلمانان بسیاری که از گرویدن به مذهب شیعه اکراه داشتند ایران را ترک نمودند . سلسله قاجار نیز بعنوان وارث صفویهای شیعه ف این سیاست را ادامه داده و بدینترتیب خرافه پرستی ، فساد و خونریزی ادامه یافته و ریشه دوانید ....و زخم درگیری شیعه – سنی التیام نیافته و به خونریزی ادامه داد ...

امروز نیز میبینیم که در جغرافیای ایران کشمکش کهنه و قدیمی شیعه – سنی مشکلات ، مسائل و خونریزیهای بسیاری را در پر میآورد . سیاستهای مذهب محور رژیم ایران در مناطق اکثرا سنی نشین همانند کرستان ، خوزستان و بلوچستان ، وضعیت در این مناطق را به نقطه انفجار رسانیده است . در بلوچستان امروز فقط سلاحها سخن میگوند . حکومت ایران که در مقابل خواسته های مردم بلوچ پاسخی بجز اسلحه ، اعدام و گلوله ندارد ، بلوچها را بسوی مسلح شدن پیش برده است . مسائل و مشکلات موجود در مناطق مرزی بلوچستان و کردستان متأسفانه امروز به آنور مرزها نیز سرریز گشته و خبر از آینده ای نه چندان خوشایند میدهند . درست همانند دوره صفویان امروز نیز سیاست منطقه ای را " محور مذهب" تعیین مینماید .